Lấy thông tin bài mớiRSS Feed - Lấy thông tin bài mới

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

Angelic Layer Episode 03

Angelic Layer Episode 03 (08/07/2009) - Anh là ai? Bài học về sự bối rối của Misaki

Tập nhịp điệu

Tầm chiều sẽ có tập 04

MU

IF
001 - 002

MF
001 - 002

Checksum của file:
CRC32: 74D487C5
MD5: 405F4DBD - 6435EFA5 - EA38C71B - 8CD20D12

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

x/1999 Episode 04

x/1999 Episode 04 - Thế thân (06/07/2009)

Một mình chống lại cả đám thức thần, cũng thâm hậu đấySau gần một tuần hôm nay đã có tập 4
MU

IF
001
002

MF
001
002

Checksum của file:
CRC32: 16B27E90
MD5 : 4BA5E4E8 - C1FF6141 - CEDC54D3 - BA52497D
^ Page top