Lấy thông tin bài mớiRSS Feed - Lấy thông tin bài mới

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Cardcaptor Sakura Episode 26, 27, 28, 29, 30

CardcaptorCardcaptor Sakura Episode 26 - 30 (07/08/2009)


Episode 26


Nhân vật bí ẩn vừa xuất hiệnMU
4Shared  Howfile  Hotfile Fileserve
MF

CRC32: 0F23C78F
MD5: 03FA9931 - EA9B852B - AC44DE75 - 5A0CEBE8

Episode 27


Giấc mơ báo mộng thứ baMU
4Shared  Howfile  Hotfile Fileserve
MF

CRC32: BFF30A4F
MD5: 23330D12 - 59C03CFE - B24E0B38 - 711F2936


Episode 28Bài Clow à?MU
4Shared  Howfile  Hotfile Fileserve
MF

CRC32: 0DCC66EC
MD5: AB7D7E8B - F32E7EA4 - 411B2A28 - 9ED1E1CF

Episode 29


Bảng trong lớp thành sô cô la nèMU
4Shared  Howfile  Hotfile Fileserve
MF

CRC32: 3CEF885A
MD5: 81503AAF - E8E506C0 - C041A16A - 590D254A

Episode 30Bóng chày àMU
4Shared  Howfile  Hotfile Fileserve
MF

CRC32: 38F9166E
MD5: 2DD6BFD1 - 4EF9AA9A - DDC6BB2A - 8FEC822B

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Shugo Chara Episode 10

Shugo Chara Episode 10 (06/08/2009)


Shugo Chara thứ ba với năng lực đặc biệtMU

MF

CRC32: CB96ED11
MD5: 5643B337 - 619E6999 - 01DE0097 - F7C8F1F1

Shugo Chara Episode 08, 09

Shugo Chara Episode 08, 09 (05/08/2009)

Lẽ ra theo lịch là Chủ nhật cơ như bận chút nên giờ mới có
Episode 08


Quyết tâm quá!MU

MF

CRC32: 938642E4
MD5: C7E4F03E - CE3E2498 - DDEE9158 - C280FE17

Episode 09


Hoang tưởng thiệt!MU

MF

CRC32: 260A35B1
MD5: 927409B3 - 1BA73472 - 0B117C80 - 9D495613

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009

Angelic Layer Episode 06

Angelic Layer Episode 06 (05/08/2009)


Chân ghê thật, đá thế không mỏiMU

MF

CRC32: 858A4871
MD5 : 22FCF986 - 94A07850 - 15DBBBF4 - 91A1DAB4

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

Sola OVA 01

Sola OVA 01 (02/08/2009)

Nhóm thực hiện: Vi-Anime và Hole


Trúng thưởngMU

MF

Checksum
CRC32: D911C6BA
MD5: CA6A4C9F - FCBC4611 - 109872C3 - 6429C603
^ Page top