Lấy thông tin bài mớiRSS Feed - Lấy thông tin bài mới

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

H2O ~Footprints int the sand~ mirror link

H2O ~Footprints int the sand~ HowFile mirror link

Hiện nay vấn đề thanh trừ việc vi phạm bản quyền đang gắt gao, thế nên rất có khả năng các tập của bộ này trên Mediafire sẽ bị xoá (Megaupload đã mất). Vì thế mình đã upload thêm một mirror cho bộ này ở hosting của tụi Tàu khựa là HowFile. Tốc độ cũng tương được như MF, và thời gian lưu trử là 365 ngày kể từ lần tải cuối cùng.

Thư mục
Download: H2O ~Footprints in the sand~

Episode 01
http://howfile.com/file/d6047394/4f29d4c1/
http://howfile.com/file/d6047394/9092ad05/
Episode  02
http://howfile.com/file/d6047394/4152a19e/
Episode 03
http://howfile.com/file/d6047394/9e613beb/
Episode 04
http://howfile.com/file/d6047394/46742b81/
Episode 05
http://howfile.com/file/d6047394/6b1b3687/
Episode 06
http://howfile.com/file/d6047394/3d9357cc/
Episode 07
http://howfile.com/file/d6047394/a086b327/
Episode 08
http://howfile.com/file/d6047394/3f0128a7/
Episode 09
http://howfile.com/file/d6047394/36963bdd/
Episode 10
http://howfile.com/file/d6047394/1c2b5e32/
Episode 11
http://howfile.com/file/d6047394/a59bbd45/
Episode 12
http://howfile.com/file/d6047394/6f39d988/

Mediafire
Episode 1-01 Episode 1-02
Episode 2
Episode 3
Episode 4
Episode 5
Episode 6
Episode 7
Episode 8
Episode 9
Episode 10
Episode 11
Episode 12

^ Page top