Lấy thông tin bài mớiRSS Feed - Lấy thông tin bài mới

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Kin-iro Mosaic 02Dù tớ bé xíu
Tegami 02
Episode 02v2 Patch (Hướng dẫn thêm)
Giải nén, lấy các file để chung vào thư mục với file[Vi-Anime]_Kiniro_Mosaic_02_[270ce1ff].mkv, sửa tên file lại nếu cần, rồi chạy [Vi-Anime]_Kiniro_Mosaic_02v2_[64e82a4d]_Patch.bat Xong, kiểm tra nếu có file 02v2 thì xóa những file còn lại.
HD
Gooooogle
- EmbedUpload - MirrorUpload
Putlocker xem trực tiếp, mobie, download file gốc
Mega
SD
Google Drive

0 comments:

Đăng nhận xét

^ Page top